Odgovorna osoba za sadržinu sajta:

Miloš Petrović pr.
Auto Kuća Petrović 021
Slavka Rodića 48
21208 Sremska Kamenica
Mobilni telefon: +381 62 448 040
info@auto-kuca-petrovic.rs
Web: www.auto-kuca-petrovic.rs

Dizajn, programiranje i SEO:
Web Systems NZS d.o.o.
Rumska 5, 22211 Veliki Radinci
info@web-systems.rs
www.web-systems.rs
PIB: 109640211
MB: 21215619